Dịch vụ cài demo Theme WordPress – Cài theme wordpress giống demo – Cài WordPress giống Demo là một dịch vụ miễn phí kèm khi mua theme

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Download file xxxxx.wpress (file demo)

Bước 2: Cài đặt WordPress lên hosting và cài đặt plugin đã tải ở bước 1

Thay đổi PHP version thành 7.2 hoặc 7.3 và thay đổi thông số php.ini trong hosting

Nếu không thay đổi các thông số này cho phù hợp thì quá trình Import demo thường sẽ không hoàn tất. Hình ảnh ở trên là áp dụng cho hosting CPanel. Nếu dùng hosting DirectAdmin thì liên hệ bên cho thuê hosting đều chỉnh các thông số PHP.ini này.

Bước 4: Import file xxxxx.wpress vào website của bạn thông qua plugin All in One WP Migration đã cài đặt ở Bước 2

Cam kết

  • Cài miễn phí khi mua theme
  • Cài giống 100% demo.
  • Cung cấp file backup của demo sau khi cài đặt thành công để khách hàng có thể dễ dàng cài đặt trên website khác hoặc cài lại khi gặp sự cố trong quá trình sử dụng

Author: superadmin

Hello đây là Admin. Chúc các bạn thành công!

One Reply to “Dịch vụ cài demo Theme WordPress”

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*